وابسته فرهنگی ایران در اربیل در گفتگو با زایلە: همکاری مسئولان اقلیم کردستان در اعزام زائران اربعین جای تقدیر و تشکر دارد

(0) / / گفتگو / زایلە سید مالک هاشمی اربیل زائر اربعین


Sep 12, 2022

اندازه فونت:

زایلە - وابسته فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل همکاری مقامات و مسئولین اقلیم کردستان در اعزام زائران اربعین را بسیار خوب توصیف کرد و گفت این همکاری و هماهنگی جای تقدیر و تشکر را دارد.
سید مالک هاشمی وابسته فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل دربارە اعزام زائران ایرانی اربعین حسینی از مرزهای اقلیم کردستان، بە خبرنگار زایلە گفت: امسال برای اولین بار این اتفاق افتاد کە زائر از مرزهای اقلیم کردستان وارد شوند و بە سمت عتبات عالیات حرکت کنند. این حماسە بزرگ اولین بار است کە اتفاق می افتد و نتیجە هماهنگی صورت گرفتە بین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و وزیر داخلی عراق است تا زائر از کردستان عراق بتواند وارد حوزە دولت مرکزی بشود.
هاشمی افزود: بیش از ٥٠ هزار زائر از مرزهای اقلیم کردستان وارد شدە اند و کسانی کە از مرز تمرچین وارد می شوند وسائل نقلیە در مرز موجود است. از مرز تمرچین بە سمت اربیل حرکت می کنند و در اربیل موکبی است کە در آنجا استقرار پیدا می کنند. این موکب با همکاری موسسە خیریە بارزانی و موکب های آذربایجان غربی ایران بە صورت مشترک در حال فعالیت هستند.
نمایندە فرهنگی ایران در اربیل اظهار کرد: برادران اهل تسنن با برادران تشیع در کنار هم در حال خدمگذاری بە زائرین هستند. مسئولین اقلیم کردستان همکاری بسیار خوبی داشتند و جا دارد از این عزیزان تشکر کنیم. واقعا زحمت کشیدە و همکاری کردند. چە در بحث وسائل حمل و نقل و اسکان زائر و امنیت زائران همە پای کار بودند و حماسە بزرگی را رقم زدند کە برای اولین سال، زائر از کردستان عراق بە سمت عتبات عالیات اعزام شد.
هاشمی اشارە کرد: دو روز قبل هم برنامە برافراشتە شدن پرچم گنبد آقا امام حسین (ع) را در موکب اربیل داشتیم. کە الحمد اللە پرچم آقا امام حسین (ع) در اربیل برافراشتە شد و در بین زائران شور و حالی ایجاد کرد.
وی پیش بینی کرد کە در برگشت هم زائران بیش از ٥٠ هزار نفر از مرز تمرچین بازگردند و این آمادگی هست کە بتوانیم بە زائران خدمت رسانی شود.