منصوب شدن یک زن به عنوان سرپرست وزارت دارایی عراق

(0) / / زنان / ایلە زن عراق حقوق زنان


Oct 15, 2022

اندازه فونت:
زایلە - حسن توران، رئیس جبهه ترکمان اعلام کرد که یکی از بانوان ترکمان به عنوان سرپرست وزارت دارایی عراق منصوب شد.
به گزارش بغداد الیوم، وی گفت که هیام نعمة کوبرلو، به عنوان سرپرست وزارت دارایی عراق منصوب شد.
سرپرست وزارت دارایی عراق متولد 1961 و دارای فوق لیسانس حسابداری است.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق نیز با درخواست احسان عبدالجبار، سرپرست وزارت دارایی با کنار کشیدن از این منصب موافقت کرد و هیام نعمت را به عنوان سرپرست وزارت دارایی عراق تا زمان تشکیل دولت جدید در این کشور منصوب کرد.
پیش از این دبیرخانه مجلس عراق اعلام کرده بود که مجلس به برکناری «احسان عبدالجبار»  از سرپرستی وزارت دارایی رأی داده است.
پیش از این در پی استعفای «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی سابق عراق، نخست وزیر این کشور وزیر نفت را سرپرست وزارت دارایی کرد.