جمعیت عراق تا 2030 به 50 میلیون تن می‌رسد

(0) / / اجتماعی / زایلە عراق اجتماعی جمعیت


Nov 26, 2022

اندازه فونت:

زایلە - وزارت برنامه‌ریزی عراق با پیش‌بینی افزایش جمعیت کشور به 50 میلیون تن در سال 2030، از برنامه‌ریزی 5 ساله برای مبارزه با فقر در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عبدالزهره الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی عراق، گفت که بر اساس برآوردهای رشد جمعیت سالانه که رشد جمعیت 2.5 درصدی را در عراق نشان می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت این کشور در سال 2030 به حدود 50 میلیون تن و در سال جاری به بیش از 42 میلون تن برسد.

الهنداوی تأکید کرد که این افزایش جمعیت نیازمند سیاست‌گذاری درست است و افزود که این وزارتخانه سندی ملی برای سیاست‌گذاری جمعیتی تنظیم کرده که  در سال‌های آینده اجرا خواهد شد.

او گفت که تنظیم خانواده نیازمند طرح‌های فرهنگ‌سازی برای کاهش زادوولد و ایجاد فاصله میان فرزندآوری‌هاست و افزود که این وزارتخانه

برنامه‌ای 5 ساله شامل سیاست‌های کاهش فقر تنظیم کرده است.