آغاز روند رسیدگی به مناطق محروم در عراق

(0) / / اجتماعی / زایلە عراق ایران محرومیت فقر


Dec 12, 2022

اندازه فونت:

زایلە- وزیر کار عراق از آغاز روند رسیدگی به مناطق محروم در این کشور خبر داد.

به گزارش المرکز الخبری الوطنی، احمد الاسدی وزیر کار عراق از آغاز روند رسیدگی به مناطق محروم خبر داد.

وی گفت مسئولیت اصلی ما حمایت از ادارات کار در استان‌ها از جمله بصره به منظور ایجاد برنامه‌هایی برای کمک به جوانان در آینده است.

الاسدی بر اهمیت تبدیل قشر جوان جامعه به طبقه‌ای متخصص و ماهر از طریق بروزترین روش‌های آموزشی تأکید کرد.