بیانیه وزارت خارجه ایران درباره استفاده مقامات عراقی از عبارت «خلیج عربی»

(0) / / ایران / زایلە ایران عراق خلیج فارس خلیج عربی


Jan 17, 2023

اندازه فونت:
زایلە - وزارت خارجه ایران در واکنشی جدید به استفاده مقامات عراقی از عبارت «خلیج عربی» تأکید کرد که برای جلب دوستی دیگران نمی توان از سرمایه غنی همبستگی تاریخی کشورهای منطقه هزینه کرد.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه ایران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده برخی نهادها و مقامات عراقی از جمله نخست وزیر این کشور از عنوان جعلی برای «خلیج فارس» اظهارداشت: «نام خلیج فارس برای این پهنه آبی یک واقعیت تاریخی، همیشگی، مستند و انکارناپذیر است و تکرار نام ساختگی، حقیقت را تغییر نمی دهد و مشروعیتی برای آن پدید نمی آورد. »
سخنگوي وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: «خلیج فارس از هزاران سال پیش در اسناد، نقشه ها، سفرنامه ها و متون کهن به همین نام بوده و تا ابد به همین نام باقی خواهد ماند. »
کنعانی با اشاره به اینکه برای جلب دوستی دیگران نمی توان از سرمایه غنی همبستگی تاریخی کشورهای منطقه هزینه کرد، اظهار داشت: روابط ایران و عراق فراتر از افراد و نهادها است و ریشه در عمق تاریخ و تمدن دو‌ کشور و ملت دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از ارسال یادداشت اعتراضی از سوی وزارت امور خارجه به دلیل این اظهارات خبر داد.
پیش از این وزیر خارجه ایران نیز از احضار سفیر عراق در تهران در همین باره خبر داده بود.