واکنش روسیە نسبت بە حمله به تاسیسات اصفهان

(0) / / جهان / زایلە اصفهان روسیە


Jan 30, 2023

اندازه فونت:

زایلە - روسیه نسبت به حمله به تاسیسات اصفهان واکنش نشان داد.
به گزارش رویترز نوشت: روسیه روز دوشنبه حمله هواپیمای بدون سرنشین  به تاسیسات اصفهان در ایران را محکوم کرد و نسبت به اقدامات «تحریک آمیز»  هشدار داد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «چنین اقدامات مخرب می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای صلح و ثبات در خاورمیانه داشته باشد».