رای الیوم: توافق عربستان و ایران بزرگترین نشانه های ضعف آمریکاو اسرائیل در منطقه و سراسر جهان است

(0) / / راپورت / زایلە ایران عربستان


Mar 12, 2023

اندازه فونت:
زایلە -  رای الیوم نوشت: توافق عربستان و ایران که با وساطت چین صورت گرفت، یک «سونامی» استراتژیک است که از نزدیکی پایان هشتاد سال هژمونی آمریکا و انگلیس بر منطقه خلیج (فارس) و خاورمیانه و اوج گیری نقش چین به عنوان بازیگر استراتژیک مهم در این دو منطقه خبر می دهد.
«عبدالباری عطوان» با اشاره به این موضوع در روزنامه اینترنتی رای الیوم نوشت: «عربستان از طریق آماده  کردن تدریجی این توافق که در سایه بایکوت شدید صورت گرفت، ریخت و پاش های مالی نظامی در جنگ های مستقیم و غیرمستقیم با ایران را متوقف کرد؛ میلیاردهایی که در راستای تقویت قدرتش و سرمایه گذاری روی پروژه های آینده به کار گرفته خواهد شد.
این توافق بزرگترین نشانه های ضعف آمریکاو اسرائیل در منطقه و سراسر جهان و آغاز فروپاشی پروژه های این ائتلاف بزرگ را نشان می دهد که مهمترین آنها تشکیل ائتلاف با کشورهای عربی حاشیه خلیج(فارس) و نابودی همه طرح های ایران هراسی به هدف تداوم هژمونی و تعمیق آن است.
اسرائیل در بیست سال گذشته همواره با وسواسی به نام ایران زندگی کرده و تمام پتانسیل هایش را برای مبارزه با ایران و تضعیف آن بسیج کرده است اما نتایج کاملا برعکس بوده است چرا که این ایران است که اکنون در حال احیای روابط با عربستان است و توافق تاریخی بین آنها احتمال می رود که باعث فعالسازی همکاری های امنیتی بین دو کشور نیز شود و زمینه پیشبرد غنی سازی اورانیوم تا بیش از ۹۰ درصد را فراهم می کند که برای تولید بمب های هسته ای کافی است.
عطوان در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه «بعید نیست که عربستان پس از این توافق بزرگترین استفاده کننده از تجارب هسته ای و نظامی ایران باشد، افزوده است: سران عربستان رژیم اسرائیل و آمریکا و همه متحدان اخیر آنها در منطقه خاورمیانه را فریب دادند. منظور ما در اینجا مصر، اردن، مغرب، اسرائیل و سودان است.
توافقنامه های صلح آبراهام که اسرائیل روی آنها حساب بازکرده بود، منتظر جایزه بزرگ یعنی پیوستن عربستان بود اما پس از توافق ایران و عربستان، وارد اتاق آی سی یو شد. هنگامی عربستان به چین و روسیه و به تبع آنها گروه بریکس ملحق می  شود، دیگر به اسرائیل و آمریکا و گنبد آهنین دروغین یا موشک های پاتریوت نیازی ندارد.
دهه هاست به پرهیز از توطئه آمریکا و اسرائیل برای شیطانی جلوه دادن ایران از طریق اقدامات تحریک آمیز فرقه ای و فتنه افکنی دعوت می کنیم. ایران یک کشور همسایه مسلمان است که نمی توان آن را نادییده گرفت.
دور نمی رویم و می گوییم که عربستان در صدد پیوستن به محور مقاومت است. هرچند این یکی از آرزوهای ما باشد اما قاطعانه می گوییم که در آستانه خروج از محور آمریکا و همه توطئه ها علیه اعراب است. ما پایان قریب الوقوع جنگ یمن را پیش بینی می کنیم.
ما در برابر یک نقطه عطف تاریخی در منطقه هستیم و امیدواریم که تداوم یابد و تعمیق شود. این توافق آغازگر رنسانس جدیدی مبتنی بر گفتگو و تفاهم است و به هشتاد سال هژمونی آمریکا و غرب که یک استعمار پنهان بوده، پایان می دهد.»