ثبت 11 هزار و 523 سانحه رانندگی در عراق طی یک سال

(0) / / عراق / زایلە عراق سانحه رانندگی


Mar 13, 2023

اندازه فونت:

زایلە - وزارت برنامه ریزی عراق از ثبت 11 هزار و 523 سانحه رانندگی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) «عبدالزهره الهنداوی» سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تعداد فوتی های سوانح رانندگی در سال گذشته 6.8 درصد و تعداد مصدومان نیز 12.9 درصد نسبت به سال 2021 افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد فوتی ها در سال گذشته 3021 نفر بوده که از این میان 2474 نفر معادل 81.9 درصد از مردان و 547 نفر معادل 18.1 درصد از مجموع فوتی ها از زنان بوده است که این آمار در مقایسه با 2828 کشته در سال گذشته 6.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، مصدومان این حوادث در سال 2022 نیز عدد 12677 را ثبت کرده که نسبت به سال 2021 ، 12.9 درصد افزایش داشته است.

وی اشاره کرد که در این آمار، تصادف خودروها بالاترین میزان را ثبت کرده و با 56.3 درصد افزایش به 6493 حادثه در سال 2022 رسیده است. پس از آن، برخورد خودرو با عابر 3724 مورد یا 32.3 درصد، واژگونی خودرو 1098 مورد یا 9.5 درصد و دیگر سوانح رانندگی 208 مورد یا 1.8 درصد از مجموع آمار بوده است.

سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق گفت که سهم راننده در وقوع سوانح 79.2 درصد، سهم خودرو 8.1 درصد، جاده و راه ها 6.2 درصد و سایر عوامل نیز 6.5 درصد در ایجاد سوانح سهم داشتند.