فالح الفیاض: دولت مصطفی الکاظمی به دنبال تضعیف الحشدالشعبی بود

(0) / / عراق / زایلە حشد فالح الفیاض مصطفی الکاظمی


Mar 31, 2023

اندازه فونت:

 زایلە - فالح الفیاض رئیس سازمان الحشدالشعبی در گفتگو با شبکه "الرابعە گفت": برخی در شب اتفاقات منطقه الخضرا به دنبال هدف قرار دادن مقر هیئت الحشدالشعبی بودند."

وی افزود: دولت قبل نقش بارزی در درگیری‌های مسلحانه در این منطقه داشت. الکاظمی هیچ تلاشی برای حفاظت از نهادهای قانونی انجام نداد.

 فالح الفیاض اشارە کرد؛ بازداشت برخی فرماندهان حشد در دولت قبل در راستای تضعیف این سازمان انجام می‌گرفت.