آمریکا در حمله به عراق از اورانیوم استفاده کرده است

(0) / / عراق / زایلە عراق آمریکا اورانیوم


Apr 01, 2023

اندازه فونت:

زایلە - مرکز حفاظت در برابر اشعه عراق اعلام کرد کە آمریکا در حمله به این کشور از اورانیوم استفاده کرده است

به گزارش ناس نیوز، صباح الحسینی مدیر مرکز حفاظت در برابر اشعه در وزارت محیط زیست عراق گفت که ایالات متحده در جریان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ از اورانیوم تضعیف شده استفاده کرده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا برای مرکز ثابت شده که نیروهای آمریکایی که از مهمات حاوی اورانیوم تضعیف شده استفاده کرده‌اند، تصریح کرد که مطمئنا! اما مشخص نیست میزان آن چقدر بوده زیرا در قالب تجهیزات هجومی و نابودگر استفاده شده است.