شکسته شدن رکورد صادرات ایران به عراق

(0) / / اقتصادی / زایلە صادرات نفت ایران عراق


Apr 20, 2023

اندازه فونت:

زایلە -  رکورد صادرات ایران به عراق شکستە شد.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی گمرک ایران، در ۱۲ ماهه سال گذشته، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن و به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال، ۱۴۰۰ کاهشی ۰.۱۵ درصدی در وزن و افزایشی ۹.۷۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است.