صادرات خدمات فنی مهندسی از استان کردستان  به سلیمانیه

(0) / / اقتصادی / زایلە سلیمانیە اقلیم کردستان استان کردستان


Jun 12, 2023

اندازه فونت:
زایلە - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ایران  یکی از برنامه های استان را تقویت دیپلماسی اقتصادی خواند و بیان کرد: روزانه یک هزار و ۳۰۰ تن کالای کشاورزی و محصولات غذایی از مرزهای استان به خارج از کشور صادر می شود.
 
اسکندری با اشاره به سفر هیاتی از مسئولان استان به ریاست استاندار به سلیمانیه اقلیم کردستان عراق در هفته گذشته، اظهار کرد: در نشست هایی که با مسئولان استان سلیمانیه داشتیم مشخص شد آنها به دنبال به حداقل رساندن واردات محصولات غذایی و کشاورزی هستند.
 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران کشوری چهار فصل بوده به عبارتی در همه فصل های آن در اقصی نقاط کشور محصولات کشاورزی تولید می شود و هیچ منطقه ای از این ظرفیت خاص برخوردار نیست بنابراین در هر شرایطی کشورهای همسایه به محصولات کشاورزی ما نیاز دارند.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان به صادرات خدمات فنی مهندسی از کردستان به سلیمانیه خبر داد و یادآور شد: قرار است به همت تشکل های کشاورزی استان، گلخانه، کلینیک های گیاه پزشکی و سایر طرح های تولیدی کشاورزی در سلیمانیه احداث شود.
 
اسکندری افزود: ایرادی که همواره به مجموعه کشاورزی گرفته شده؛ نبود آمار دقیق در این بخش است که بعد از دستور رهبر معظم انقلاب در راستای بهبود این مهم رصدخانه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و اکنون همه داده های لازم در این رصد خانه جمع آوری می شود.