سفر هیئت اقتصادی ایران به بغداد

(0) / / اقتصادی / زایلە ایران عراق اقتصادی


Nov 15, 2023

اندازه فونت:

زایلە - هیئت ایرانی مذاکراتی را در بغداد برای همکاری در ساخت شهرهای صنعتی و آزاد در شهرهای مرزی انجام می دهد.
هیئت اقتصادی ایرانی برای انجام مذاکرات و بازدید از موقعیت شهرهای مرزی در جصان و زرباطیه روز چهارشنبه وارد بغداد، پایتخت عراق شد.

به گزارش «الفرات نیوز» مذاکرات هیئت ایرانی برای همکاری در ساخت شهرهای صنعتی و آزاد در شهرهای مرزی برای توسعه تجارت فیمابین دو کشور در راستای منافع مشترک صورت می گیرد.

ستار الجابری، نماینده امور اداری وزارت بازرگانی عراق که ریاست کمیته مربوطه ایجاد شهرهای اقتصادی مشترک با ایران را برعهده دارد، گفت که مذاکرات با هیئت ایرانی شامل برگزاری کارگاه های مشترک بوده و به ارائه پیشنهادهایی از سوی دو طرف و نیز جلسات گفت و گو میان شرکت کنندگان خواهد بود.

وی افزود: هیئت ایرانی همچنین دیدارهایی با طرف های عراقی در وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه خواهد داشت.

پیش از این نیز روز چهارشنبه زیاد علی فاضل، وزیر برق عراق طی سفری رسمی و در راس یک هیئت به ایران رفت.