عضویت عراق در «بانک اروپایی بازسازی و توسعه»

(0) / / اقتصادی / زایلە عراق بانکداری اروپایی توسعە


Nov 16, 2023

اندازه فونت:

زایلە - وزارت خارجه عراق اعلام کرد که عراق به عضویت بانک اروپایی بازسازی و توسعه در آمده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که عراق پس از عضویت در این بانک، هفتاد و چهارمین عضو بانک شده است.

وی اشاره کرد که عراق در سال 2018 درخواست عضویت در این بانک را داده بود و هیئت مدیره این بانک در سال 2020 با عضویت عراق موافقت کرده بود.

الصحاف توضیح داد که عراق اکنون عضو حاضر در این بانک است و می تواند درخواست استفاده از پشتیبانی مالی و سیاسی از بانک اروپایی بازسازی و توسعه را بدهد.

اودیل رینو باسو، رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه گفت که خرسندم به عراق به عنوان یک عضو این بانک خوشامد بگویم، ما کاملا به تعامل با این کشور پایبند هستیم و هنگامی که زمان آن فرا برسد، به آغاز همکاری با عراق و اجرای تجاربمان برای توسعه اقتصاد عراق امید داریم.

این عضویت پس از تلاش های سفارت عراق در لندن و ارتباط با مدیریت بانک در لندن صورت گرفته و اکنون امکان مشارکت این بانک در پروژه های زیرساختی در عراق از جمله پروژه جاده توسعه وجود دارد.