با هدف متنوع سازی منابع درآمدی؛ صادرات نخستین محموله سیب اقلیم کردستان

(0) / / اقتصادی / زایلە اقلیم کردستان اقتصاد سیب صادرات


Dec 21, 2023

اندازه فونت:

زایلە - نخستین محموله سیب اقلیم کردستان عراق با هدف متنوع سازی منابع درآمدی به کشور قطر صادر شد.

به گزارش سایت وزارت کشاورزی اقلیم کردستان،، صادرات محصول سیب در چارچوب برنامه دولت اقلیم برای متنوع‌سازی منابع درآمدی انجام گرفته است.

در چارچوب این طرح تاکنون محصولات انار، سیب‌زمینی، انجیر، گردو، عسل، ارده و سیب به خارج از اقلیم و به ویژه به کشورهای شورای همکاری صادر شده‌اند.

هدف از برنامه متنوع‌سازی منابع درآمد، تنوع اقتصادی پایدار، مشارکت بخش خصوصی و حمایت از کشاورزان اعلام و تاکید شده که افزایش تقاضا، صادرات به خارج از اقلیم و یافتن بازار داخلی، دستاوردهای آن بوده و غیر از کشاورزان، شرکت‌های خصوصی داخلی و آزمایشگاه‌ها از سوددهی آن بهره‌مند شده و حدود 600 فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وزارت کشاورزی و منابع آب و دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تاکید کرده‌اند که روند صادارت در چارچوب تلاش‌ها برای تنوع بخشی اقتصادی، ادامه خواهد داشت.