طی 11 ماه سال جاری؛ اقلیم کردستان پذیرای 7 میلیون و 500 هزار گردشگر بودە است

(0) / / اقتصادی / زایلە اقلیم کردستان گردشگر


Dec 26, 2023

اندازه فونت:

زایلە - ابراهیم عبدالمجید، مدیر واحد رسانه ای سازمان گردشگری اقلیم کردستان عراق گفت که 7 میلیون و 500 هزار گردشگر طی 11 ماه سال جاری از اقلیم بازدید کردند.

به گزارش رووداو، وی افزود که اکثر گردشگران که به اقلیم کردستان عراق آمدند، از استان های عراق بودند.

عبدالمجید گفت که شهروندان خارجی 25 درصد از گردشگران سال جاری را تشکیل دادند.

وی افزود که طی سال های گذشته، گردشگران در فصل های تابستان و تنها مناسبت ها به اقلیم کردستان می رفتند اما اکنون در فصل های پاییز و زمستان به اقلیم می روند.

مدیر واحد رسانه ای سازمان گردشگری اقلیم کردستان عراق پیش از این پیش بینی کرد برای تعطیلات سال نوی میلادی 200 هزار گردشگر به اقلیم کردستان عراق سفر کنند.