رتبه هفتم عراق در میان کشورهای عربی در درآمد سرانه

(0) / / اقتصادی / زایلە عراق اقتصادی اقلیم کردستان درآمد سرانە


Dec 27, 2023

اندازه فونت:

زایلە - صندوق بین المللی پول اعلام کرد عراق رتبه هفتم را در بالاترین درآمد سرانه در کشورهای عربی دارد.

صندوق جهانی پول در گزارشی، کشورهای دارای بیشترین و کمترین درآمد سرانه در سال ۲۰۲۳را رتبه بندی کرد.

فرات نیوز نوشت: «قطر با ۸۲ هزار دلار درآمد سرانه در صدر و مصر با ۳۷۷۰ دلار در آخرین جایگاه این رتبه بندی قرار گرفت.»

این در حالی است که عراق با درآمد سرانه ۵۸۸۰ دلار در سال ۲۰۲۳ رتبه هفتم را به خود اختصاص داد؛ به این ترتیب عراق از مصر، مراکش، اردن، الجزایر و لیبی پیشی گرفت.