اطمینان خاطر دادن معاون نخست وزیر اقلیم کردستان بە بازرگانان و سرمایەگذاران

(0) / / اقتصادی / زایلە اقلیم کردستان سلیمانیە


Feb 20, 2024

اندازه فونت:

زایلە - قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، از اتاق بازرگانی سلیمانیە بازدید کرد و بر حمایت خود از اتاق بازرگانی سلیمانیە تاکید کر د و خاطر نشان ساخت، اجازە نخواهیم داد مشکلی برای سرمایەگذاران و بازرگانان بوجود آید.

در بیانیه دفتر مطبوعاتی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، آمده است، قباد طالبانی انتخاب رئیس جدید و اعضای اتاق بازرگانی سلیمانیە را تبریک گفتە و برای آنها درخواست نمودە، نقش مهمی در توسعه سلیمانیە و افزایش روند تجارت و احیای بازار داشته باشند.

بر اساس این بیانیه، معاون نخست‌وزیر پس از شنیدن مشکلات بازرگانان و سرمایه‌گذاران، به تلاش‌ها برای تحکیم حاکمیت قانون اشاره کرد و به آنها اطمینان داد که بە هیچ‌ کس اجازه نخواهد داد از طریق باجگیری سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کند.

در این بیانیه آمده است: استراتژی ما تقویت بخش خصوصی است، بنابراین با تمام توان از بازرگانان و سرمایه‌گذاران حمایت خواهیم کرد و به سازمان‌های دولتی ذیربط دستور داده شده است تا کارهای مربوط بە بازرگانان را تسهیل بخشند.

قباد طالبانی از اتاق بازرگانی سلیمانی خواست تا در ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری نقش آفرینی کند، زیرا راه واقعی توسعه کردستان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها است و در واقع بهترین بخش ها برای ایجاد اشتغال جوانان است.