از سرگیری فعالیت بانک ملی ایران در عراق

(0) / / اقتصادی / زایلە عراق بانک ملی ایران


Mar 08, 2024

اندازه فونت:

زایلە - با دستور بانک مرکزی عراق، بانک ملی ایران مجددا فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد.

 بانک مرکزی عراق در نامه‌ای اعلام کرد که با توجه به تعهدات دوجانبه، تعلیق مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در این کشور را متوقف کرد تا فعالیت بانک ملی در این کشور از سر گرفته شود.

در متن این نامه آمده است: بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط شورای اداری بانک مرکزی عراق به شماره ۴۷ در سال ۲۰۲۴ در یک هزار و ششصت و پنجاهمین جلسه بانک که در تاریخ سوم مارس ۲۰۲۴ برگزار شد(یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲)، توافق شد که لغو مجوز شعبه بانک ملی ایران در عراق با توجه به وجود تعهدات متقابل نسبت به شعبه بانک شما در عراق تعلیق شود.

این نامه به تاریخ پنجم مارس ۲۰۲۳ (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) به امضای زینب هشام قاسم، معاون مدیرکل بانک مرکزی عراق رسیده است.