قرارداد عراق با شرکت ملی گاز ایران برای واردات گاز

(0) / / اقتصادی / زایلە برق گاز ایران عراق


Mar 27, 2024

اندازه فونت:

زایلە - وزارت برق عراق امروز چهارشنبه از امضای قراردادی با یک شرکت ایرانی برای واردات گاز به مدت 5 سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، زیاد علی فاضل، وزیر برق عراق، این قرارداد را با شرکت ملی گاز ایران به مدت 5 سال برای واردات گاز به طور میانگین تا 50 میلیون متر مکعب در روز امضا کرد.

در بیانیه وزارت برق عراق آمده است که این مقدار براساس نیاز شبکه برق عراق متغیر است.

وزارت برق عراق اعلام کرد که هدف از این قرارداد، تداوم فعالیت نیروگاه های تولید برق، تامین برق در اوج بار و افزایش تقاضای برق تا زمان تکمیل بهره برداری از میدان گاز کشور و تامین نیاز به برق است.