استقبال عراق از تصمیم نروژ، اسپانیا و ایرلند برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین

(0) / / عراق / زایلە عراق اقلیم کردستان فلسطین


May 23, 2024

اندازه فونت:
زایلە - عراق از تصمیم تعدادی از کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و خواستار انجام این اقدام توسط دیگر کشورها شد.
 
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ای از تصمیم نروژ، اسپانیا و ایرلند برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی استقبال کرد.
 
وزارت خارجه عراق در این بیانیه تصریح کرده است: این تصمیم اولین گام مهم در راستای بازگردان و تثبیت و تقویت تمامی حقوق  غصب شده فلسطینی ها است.
 
وزارت خارجه عراق تاکید کرده است: ما از کشورهای جهان می خواهیم برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حقوق مشروع مردم فلسطین و حمایت از مبارزات ملی آنها حرکت کنند.