تلاش بغداد برای دستیابی به توافقی در راستای ازسرگیری صادرات نفت کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه

(0) / / عراق / زایلە اقلیم کردستان عراق


May 29, 2024

اندازه فونت:
زایلە - وزارت نفت عراق از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق خواست، در نشستی برای بررسی ازسرگیری صادرات نفت شمال عراق در بغداد شرکت کند.
 
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکت های عامل در میدان اقلیم را به برگزاری نشستی در بغداد در اسرع وقت دعوت کرد.
 
در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است که هدف از این نشست، بررسی مساله و دستیابی به توافقی برای تسریع در ازسرگیری تولید و صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه براساس مقادیر مندرج در قانون بودجه است.
 
این بیانیه اشاره کرد که این اقدام در راستای اهتمام وزارت نفت عراق به مساله ازسرگیری تولید در میادین اقلیم کردستان و صادرات مجدد آن از شمال عراق انجام شده است.
 
گفتنی است ترکیه پس از آنکه دادگاه داوری دستور داد 1.5 میلیارد دلار به عنوان غرامت به عراق برای انتقال نفت از طریق بندر جیهان بدون اخذ موافقت دولت مرکزی بغداد، پرداخت کند، صادرات نفت از این خط لوله را متوقف کرد.