دروازه بین المللی باشماق: گردشگران نمی توانند با اتومبیل هایی کە دارای پلاک های قدیمی  هستند به ایران سفر کنند

(0) / / اقتصادی / زایلە باشماق ایران اقلیم کردستان


Jun 16, 2024

اندازه فونت:

زایلە - اداره کل دروازه‌های بین‌المللی باشماق به گردشگرانی که می‌خواهند با خودروی شخصی خود به ایران سفر کنند، هشدار داد که باید پلاک جدید داشته باشند و از پلاک‌های قدیمی استفاده نکنند.

اداره کل دروازه بین المللی باشماق در اطلاعیەای به گردشگرانی که می خواهند در 16/6/2024 به ایران سفر کنند هشدار داد که پلاک آنها باید نو باشد و پلاک های قدیمی در شرق کردستان ( کردستان ایران ) و ایران معتبر نخواهد بود.

دروازه بین المللی باشماق با بیان اینکه این تصمیم از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، از شهروندان خواسته است تا دستورالعمل ها را رعایت کنند.