موسسه کردستان واچ تحلیل کرد؛ میزان تاثیرگذاری ادهم بارزانی در صحنه سیاسی اقلیم کردستان عراق

(0) / / راپورت / زایلە ادهم بارزانی اقلیم کردستان


Jun 17, 2024

اندازه فونت:

زایلە - به نوشته کردستان واچ، ادهم بارزانی، پسر عموی رهبر حزب دموکرات کردستان و معترض فعلی این حزب، ابزارهایی برای ایجاد تغییر در برابر حکمرانی بلامنازع حزب دموکرات کردستان عراق در اختیار دارد.

ادهم بارزانی، از رهبران سابق حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی- پسر عموی او- در بیانیه ای از احتمال ایجاد یک جنبش یا حزب سیاسی جدید و شرکت در انتخابات پارمانی اقلیم کردستان خبر داده که بر اثر اختلافات سیاسی میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به تعویق افتاده است.

موسسه کردستان واچ در واشنگتن در تحلیلی پیرامون وضعیت و نفوذ سیاسی ادهم بارزانی، به عنوان یک رهبر سیاسی مخالف وضع موجود در اقلیم کردستان عراق که مسبب اصلی این وضعیت را احزاب حاکم از جمله حزب دموکرات کردستان عراق خوانده، احتمال داده است ورود مجدد ادهم بارزانی به صحنه سیاسی اقلیم کردستان و شرکت او در انتخابات بتواند به ایجاد تغییر در حکمرانی احزاب حاکم در این منطقه کمک کند.

این موسسه ادعا کرده است که ادهم بارزانی می تواند از منابع مالی در سلیمانیه و یا بغداد برخوردار شود که به تحکیم موقعیت سیاسی او کمک می کند.

به نوشته کردستان واچ، ادهم بارزانی در میان بارزانی ها و گروههای نزدیک به آن دارای احترام و اعتبار است و فعالیت سیاسی او می تواند به پیوستن اعضای ناراضی حزب دموکرات کردستان و کسانی که از سوی این حزب به حاشیه رانده شده اند، به او کمک کند و دایره نفوذ سیاسی او را بیشتر کند.

این موسسه همچنین اشاره کرده است که ادهم بارانی و پدر او ، بر خلاف شائبه های فساد در حزب دموکرات کردستان عراق، ارتباطی با فساد مالی نداشته و گذشته پاکی دارند که این مسئله می تواند به گسترش نفوذ او در برابر حزب دموکرات کردستان عراق کمک کند.

کردستان واچ همچنین اشاره کرده است که همگرایی مخالفان حزب دموکرات کردستان عراق و ادهم بارزانی به صورت بالقوه، ظرفیت ایجاد ریزش در میان حزب موکرات کردستان عراق را دارد.

با این حال برخی ناظران سیاسی اقلیم کردستان مانند دکتر محمد عبدالرحمن که خود را ناظر سیاسی مستقل معرفی کرده، جامعه اقلیم کردستان عراق در حال گذار از سیستم حکمرانی طایفه ای است و ممکن است ورود مجدد ادهم بارزانی به صحنه سیاسی نتواند تغییر چندانی در روند حکمرانی در اقلیم کردستان ایجاد کند. او در صفحه ایکس خود نوشت: زیرا بیشتر مردم این منطقه به دنبال ایجاد یک دموکراسی واقعی و مدیریت این منطقه توسط نهادهای سیاسی حزبی فراقبیله ای هستند.