1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

(0) / عكس


May 20, 2021

اندازه فونت:

امروز پنج شنبە تظاهراتی برعلیه حملات اسرائیل به فلسطین در سلیمانیه برگزار شد.

براساس گزارش زایله، عصر امروز در سلیمانیه شمار زیادی از هموطنان و روحانیون، در اعتراض به حملات اسرائیل به مردم عادی فلسطین، دست به تظاهرات زده و این حملات را به شدت محکوم کرده و از جامعه بین‌المللی خواستند تا هرچه زودتر این حملات را متوقف نمایند.