1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

(0) / عكس


May 20, 2021

اندازه فونت:

مهدی شوشتری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه، روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، در راس هیاتی از اعضای سرکنسولگری، از مرکز فرهنگی و اجتماعی سادات پیرخدری اقلیم کردستان بازدید و در نشستی صمیمانه با رئيس و اعضای شورای عالی مرکز، از نزدیک در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت.

بە گزارش زایلە، طرفین در این دیدار، با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوان میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان، بر تقویت روابط فیمابین در ابعاد مختلف بویژه روابط دینی و فرهنگی تاکید نمودند. تاکید بر ضرورت تلاش فکری و فرهنگی برای معرفی اسلام ناب و راستین به جوامع مسلمان بویژه قشر جوان در مقابل جریان های فکری انحرافی مانند تفکرات افراطی تکفیری چون داعش، از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

در پایان این دیدار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران دفتر یادبود مرکز را امضا و همچنین از سوی رئيس مرکز فرهنگی و اجتماعی سادات پیرخدری، لوح تقدیر این مرکز تقدیم سرکنسول جمهوری اسلامی ایران شد.