1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19

(0) / / عكس / زایلە ایران اربیل کرکوک تجارت


Mar 12, 2022

اندازه فونت:

زایلە - «نصر الله رشنودی» روز شنبه - ۲۱ اسفند ماه ١٤٠٠- با حضور در «سوق المرکزی» شهر کرکوک ضمن بازدید از‌ نخستین نمایشگاه توانمندی شرکت های جمهوری اسلامی ایران در کرکوک، با شرکت کنندگان و رییس اتاق بازرگانی این استان دیدار و گفت وگو کرد.

وی در این دیدار بر تقویت روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و‌ کشور عراق تاکید کرد و گفت: ۲ کشور همسایه اکنون ارتباط اقتصادی مطلوبی با یکدیگر دارند و روند روبه رشدی را طی می کند.